Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yoğun Bakımlarımız

Güncelleme Tarihi: 12/07/2018

 

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİMİZ

Yoğun Bakım üniteleri; hayatı tehdit eden, kritik bir hastalık varlığında; 24 saat kesintisiz izlem ve sağlık hizmeti ile hastanın yakın takip ve tedavilerinin yapılması, yaşamın sürdürülmesi ve hastanın hayata döndürülmesi hedeflenerek hizmet veren birimlerdir.  Tıbbi tedavi ve hasta bakımı açısından diğer hastane hizmetlerinden ayrıcalık taşıyan, fiziksel şartları özel olarak tasarlanmış, yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve özel eğitimli tıbbi personelle donatılmış bir bölümdür.

Hastanemiz bünyesinde erişkin hastalarımız için; 3. Basamak Yoğun bakım olarak Anestezi, 2. Basamak yoğun bakım olarak Dahiliye, Nöroloji ve 1. Basamak yoğun bakım olarak da Koroner, Cerrahi Yoğun bakım üniteleri bulunmaktadır.  Dünyada kabul gören ve en güncel uygulama olan ünite içerisinde her hastanın ayrı odasının bulunması, hastanemizde de titizlikle gerçekleştirilmiştir.  

3. Basamak Yoğun Bakım hizmetinin verildiği Anestezi Yoğun Bakım Ünitemizin işleyişi; Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalına bağlı Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Gümüş Demirbilek ve Uzm. Dr. Canan Gürsoy tarafından yürütülmektedir. Deneyimli yoğun bakım uzman hekim kadromuz ile beraber 24 saat kesintisiz hizmet verilmektedir.

Pediatrik ve erişkin yaşa kadar tüm kritik hastaların kabul edildiği ünitelerimizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir. Hastalarımız bire bir hemşire takibinde olup, tedavileri tecrübeli yoğun bakım hekimlerince sürdürülmektedir.  Yoğun bakım ünitelerimiz kendi yoğun bakım hekim kadrosu dışında diğer branş hekimlerinin de 24 saat süreyle desteğini almaktadır.

Yoğun bakım ünitelerimizde ki yataklar acil durumlarda anında müdahaleye uygun olarak tasarlanmıştır. Her yatak başında hastamızın kalp atımı, kan basıncı, oksijen saturasyonu, solunum sayısı, vücut ısısı gibi yaşamsal bulguları sürekli gösteren ileri teknolojiye sahip monitörler, sıvı ve ilaç vermek için perfüzörler bulunmaktadır.  Yoğun bakım ünitelerimizde gerekli durumlarda yapay solunum desteği vermek için üst düzey solunum cihazları mevcuttur. Ayrıca aralıklı veya sürekli hemodiyaliz sistemi ani gelişen böbrek yetersizliği için kullanıma hazır olarak bulunmaktadır.

Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuvar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi vb. ) uygulanabilmektedir.

Multidisipliner bir anlayış içinde hastalarımızın ‘hayata bağlanmaları’ için özveri ve fedakarlıkla çalışan yoğun bakım hekim ve sağlık çalışanı kadromuz, görevlerini tıbbın gerektirdiği bilim doğrultusunda yapmaktadır.

 

Yoğun Bakımlar ve Yatak Sayıları
Yoğun Bakım Ünitesinin AdıBasamak ve Yatak Sayısı
ANESTEZİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM 3.Basamak 10 Yatak
DAHİLİYE YOĞUN BAKIM 2.Basamak 7 Yatak
GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM 1.Basamak 10 Yatak
NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM 2.Basamak 7 Yatak
KORONER YOĞUN BAKIM 1. Basamak 9 yatak
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 2.Basamak 7 Kuvöz 

  • yb (1).JPG
  • yb (2).JPG